HÍVJ MINKET
MÉRET SZERINT
KERESÉS

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

1.Általános
A GUMITÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-096421) (továbbiakban: az Eladó), egy magyar jogszabályok szerint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, mely az autogumiakcio.hu  weboldalt működteti, beleértve annak minden elemét  és (al)oldalát, amely elérhető a weboldal  címen (továbbiakban: a weboldalon). A társaság vállalja, hogy az Ön, mint Regisztrált Felhasználó, adatait védi és bizalmasan kezeli.
Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat az Eladó által begyűjtött személyes adatok kezeléséről és a Regisztrált Felhasználók személyes adataikhoz kapcsolódó jogairól szól. Az Adatvédelmi Nyilatkozat érvényes minden félre, aki Regisztrált Felhasználónak számít a weboldalon.
Az Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezéseinek, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályokkal.
A weboldalon Regisztrált Felhasználó személyes adatait és elérhetőségét nem adjuk ki harmadik fél számára, amíg az jogilag nem kötelező vagy ahhoz a  Regisztrált Felhasználó hozzá nem járult. A Regisztrált Felhasználó hozzájárulása esetén az adatok átadására kizárólag akkor kerül sor, ha az a Vevő által megrendelt áru szállításához szüksége. Ez esetben  a szállításhoz szükséges adatok a szállító partner cég részére kerülnek átadásra, kifejezetten a szállítás realizálása érdekében.
A Regisztrált Felhasználó könnyen és gyorsan megszüntetheti a tájékoztatások, hírlevelek kézbesítését, ha követi a tájékoztatóban foglaltakat vagy kéri a törlését a következő e-mail címen: leiratkozas.gumax@gmail.com
Az Eladó tiszteletben tartja a Regisztrált Felhasználók adatok védelméhez való jogát, ezért gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a Regisztrált Felhasználók által a weboldalon megadott személyes adatokat bizalmasan kezelje. Az Eladó minden internetes tevékenysége összhangban van az európai  és magyarországi törvényhozással.

2. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a Regisztrált Felhasználóval történő kapcsolattartás, a megrendelt áruhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó jogügylet lebonyolítása, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok, on-line nyereményjátékok megismertetése, ügyfél-orientált kiszolgálás biztosítása és direkt marketing célú megkeresés.

3. Személyes adatok gyűjtése és azok leírása 
A weboldalt bárki látogathatja anélkül, hogy személyes adatot kellene közölnie az Eladóval.
A weboldalon való vásárlásra azonban csak néhány személyes adat megadása után jogosult a felhasználó, amivel automatikusan regisztrál a weboldalra is, nem kell külön regisztrációs lapot kitöltenie.  Erről a felhasználó a Vevő megadott e-mail címére visszajelzést küld.
 Vásárolni a következő adatok megadásával lehet:
- Vezetéknév,
- Keresztnév,
- E-mail cím,
- Telefonszám;
- Utca és házszám;
- Irányítószám;
- Város;
Ténylegesen megvalósult vásárlás alapján az Eladó  a következő személyes adatokat is gyűjti:
- a vásárolt termék típusa, értéke (ára), mennyisége;
- Fizetés módja

4. Az adatok felhasználásának esetei:
Az Eladó a következő esetekben használja fel az adatokat:
- A vásárláshoz és eladáshoz szükséges jogügylet lebonyolítása, annak nyomon követése, beleértve a Regisztrált Felhasználó fizetésének hitelesítését és rendelésének kiszállítását;
- Termékek, szolgáltatások, akciók, on-line játékok, egyéb hírek részletes ismertetése;
- Vásárlókkal történő kommunikáció;
- statisztikai, marketing és más analizálások és kutatások a Regisztrált Felhasználókkal kapcsolatban
- az Eladó használati utasításainak és tájékoztatásainak kiküldése; 
- Reklám és nem reklám jellegű direkt levelek, e-mailek és más postai üzenetek és értesítések küldése a weboldallal, az Eladó termékeivel és szolgáltatásaival, speciális ajánlataival, promócióival és új tételeivel, napi-, heti- és havi akcióival kapcsolatban;
- Regisztrált Felhasználó kiszolgálása Regisztrált Felhasználó véleményének kérése a termékekről és szolgáltatásokról, termékkérdőívek kitöltése, a Regisztrált Felhasználó kereséseinek és az Eladó termékeivel és szolgáltatásival kapcsolatos kérések megkönnyítésére és feldolgozására, és a Regisztrált Felhasználó informálása a nyereményjátékokról és promóciós tevékenységekről.
Az Eladó a regisztrált felhasználó adatait mindaddig tárolja, míg a felhasználó azok törlését nem kéri a fenti e-mail címen, vagy a hírlevélben rendelkezésére álló „leiratkozom” linkre kattintva nem jelzi adattörlési kérelmét.

5. Személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek, az adatok továbbítása  Jogszabály, bírósági végzés, vagy cégünk jogainak, termékeinek védelmét szükségessé tevő helyzet kivételével az adatok a Regisztrált Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adható ki. Azok a külső szállító, vagy szolgáltatói tevékenységet végző cégek, amelyekkel az Eladó  kapcsolatban áll, ebben kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan kezelik a rájuk bízott személyes információkat, és rendeltetésüktől eltérően nem használják fel azokat. Az adatvédelmi biztosnál regisztrált felek tevékenységi körükből, például a rendelt termék kiszállításából, adódóan jogosultak az adatok megszerzésére.
Az Eladó alkalmazottjainak és meghatalmazott szerződéses partnereinek kötelezettsége hogy az adatok titkosságát tiszteletben tartsák, amelyeket a Regisztrált Felhasználó megadott.
A Regisztrált Felhasználók a regisztráció során megerősítik,  hogy a személyes adatok, amelyeket megadtak, rájuk vonatkoznak. Amennyiben ez nem történik meg, a felhasználó hozzáférése a weboldalhoz megtagadásra kerül és a megadott adatok véglegesen törlődnek.

6. Adatfeldolgozás
Eladó a regisztrálás és hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat kizárólag saját reklámcélokra használja fel, harmadik félnek kizárólag a Regisztrált Felhasználó hozzájárulásával adja át. Eladó az adatok  kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. Eladó az adatokat saját informatikai rendszerén belül dolgozza fel.

7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó nem kéri az adatainak a törlését.
Az adatkezeléshez történő hozzájárulást felhasználóink a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatják.

8.  A Regisztrált Felhasználó hozzájárulása 
A hírlevél feliratkozással, a regisztrációval és a megrendelés elküldésével a vásárló hozzájárul az adatok törvényes kezeléséhez.
Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy az autogumiakcio.hu webáruházat üzemeltető GUMITÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő a jelen weboldal látogatása, vagy az adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje. (A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok áruháznál történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.)
Hírlevélre történő feliratkozással, a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az adatkezelő részemre elektronikus hírlevelet küldjön.

9. Hozzáférési, módosítási és tiltakozási jog
A Regisztrált Felhasználó személyes adatainak tetszés szerinti módosítását, azokhoz való hozzáférést, valamint törlését kérheti, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, vagy pontatlanok. Személyes adataival kapcsolatos joga arra is kiterjed, hogy megtiltsa az adatok gyűjtését, valamint azok felfedését.
A Regisztrált Felhasználó, aki nem kíván további e-maileket kapni a promóciós hírekről, a törlési igényét a levél alján lévő „leiratkozás” feliratra kattintva, vagy emailben is kérheti a törlését.

10. Adatbiztonság , adatkezelő felelősségvállalása
Eladó olyan intézkedésekkel igyekszik a Regisztrált Felhasználó személyes adatainak biztonságát védeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy az információk csak azok számára lehessenek olvashatóak, akik az adatvédelmi szabályok betartása mellett hozzájuk férhetnek. Mind a gyűjtés, mind a továbbítás során titkosítást alkalmazva tesszük lehetővé a. az adatok sértetlenségét, és biztonságát. A személyes információk illetéktelen felhasználására a biztonsági intézkedéseknek köszönhetően  harmadik személyeknek nincs lehetőségük. 
Az Eladó védelmezi és kezeli a weboldal összes Regisztrált Felhasználójának adatait a megadott törvények keretein belül.  Az Eladó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a személyes adatokat véletlenül vagy jogtalanul megszüntessék, elvesszenek, jogtalanul kezeljék, nem engedélyezett megosztás vagy hozzáférés történjen, és minden jogtalan feldolgozást megakadályozzon.
 
11.  18 éven aluli személyek
A 18 éven aluli személyek nem oszthatják meg személyes adataikat a weboldalon az Eladóval a szülő vagy más törvényes képviselő hozzájárulása nélkül. Az Eladó szándékosan nem  fog személyes adatokat  gyűjteni 18 éven aluliaktól vagy azokat egyéb módon felhasználni vagy harmadik féllel megosztani.  Az Eladó weboldala 18 éven felüliek számára készült, így az Eladó feltételezi, hogy a weboldal Regisztrált Felhasználói 18 évnél idősebbek. Figyelemmel arra, hogy ennek ellenőrzésére nincs módja és lehetősége, így az ezzel kapcsolatos esetleges jogi következményekért felelősséget sem vállal.

12. Cookie-k
12. a, Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy böngészési információkat tartalmazó kis szövegfájl, kód vagy szoftverösszetevő, amely az Ön számítógépére kerül, amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-k kezelését az Ön böngészője végzi, ez adott esetben lehet kódszám vagy véletlenült generált számsor. A cookie-kat meg lehet tekinteni, lehet törölni vagy meg lehet változtatni.

12. b, Miért használ az oldalunk cookie-kat?

Cégünk mindig arra törekszik, hogy az internetes felhasználóinak, így Önnek is jobb szolgáltatást és teljesebb felhasználói élményt nyújtson. Ezért használunk oldalainkon különböző típusú, a továbbiakban ismertetésre kerülő cookie-kat, melyek feltelepüléséhez esetleg szükség lehet felhasználói beleegyezésre is (a célzott/reklám cookie-k).

12. c, Hogyan kaphatok tájékoztatást az oldalon használt cookie-kkal kapcsolatban?

Amikor először ellátogat a www.autogumiakcio.hu weboldalra, a “további tudnivalók a cookie-król” hivatkozásra kattintva elolvashatja az oldal által használt cookie-król szóló tájékoztató szöveget. A cookie-k fölött Ön szabadon rendelkezhet, letilthatja vagy törölheti őket.

12. d, Feltétlenül szükséges cookie-k

cookiescriptaccept:
- kezelő: autogumiakcio.hu
- célja: figyeli, hogy a látogató hogy döntött a cookie-kkal kapcsolatban
- időtartam: 30 nap
PHPSESSID:
- kezelő: autogumiakcio.hu
- célja: technikai jellegű
- időtartam: munkamenet

12. e, Hirdetési célú, adatgyűjtő, social media cookie-k
_utma:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: 2 év
_utmb:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: 30 perc
_utmc:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: munkamenet
_utmt:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: 10 perc
_utmv:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: 2 év
_utmz:
- kezelő: Google Analytics
- célja: Website Analytics
- időtartam: 6 hónap

12. f, Hogyan tudom letiltani/törölni a cookie-kat?

Számítógépen:
A cookie-kat kétféle módon tudja törölni:

Az egyik mód: tekintse meg a böngészője menüjében a már feltelepített cookie-kat, és törölje ki őket – egyesével vagy mindet egyszerre.

Apple Safari böngésző esetén: kattintson a “Beállítások” menüelemre, majd az “Adatvédelem” gombra, és a “Sütik és webhelyadatok” párbeszédpanelben törölheti a cookie-kat.
Google Chrome böngésző esetén: kattintson a “Beállítások” menü “Adatvédelem” almenüjében a “Tartalombeállítások” gombra, ahol az “Összes cookie és webhelyadat” gombra kattintva megtekintheti és törölheti a cookie-kat.

Internet Explorer böngésző esetén: “Eszközök” menügomb, majd “Internetbeállítások” parancs, aztán “Általános”, majd “Böngészési előzmények”, aztán “Beállítások”, majd az ”Ideiglenes internet fájlok” résznél kattintson a “Fájlok megtekintése” gombra.

Mozilla Firefox böngésző esetén: az “Eszközök” menüben kattintson a “Beállítások” részre, majd az “Adatvédelem”-re, végül a “Sütik eltávolítása” funkciógombra.

A böngészőjében is letilthatja a cookie-kat, vagy beállíthatja, hogy a telepítés előtt figyelmeztetés jelenjen meg a gépén. A beállítás módja eltérhet a különböző böngészőprogramokban, de a “súgó” menükben segítséget kap a művelet elvégzéséhez. Ha több számítógépet használ, mindegyiken külön el kell végeznie a műveletet. A weboldalon használt cookie-k letiltása vagy törlése módosíthatja a felhasználói élményt, sőt blokkolhatja a weboldal betöltését is.

Okostelefonon vagy tableten:
Az alább részletezett módok egyikével törölheti a sütiket:

Android böngésző: Nyissa meg az alapértelmezett képernyőt (Homescreen), onnan nyissa meg a webböngészőt, és a "Menü" gomb megnyomása után a "Beállítások" (Settings) panelt. Ilyenkor az alkalmazható beállításlehetőségek jelennek meg a képernyőjén, vagy a következő három opció egyike: "Privacy & Security"/ "Privacy"/ "Security" (adatvédelem és/vagy biztonság). Válassza ki a "Clear Cache" (háttér memória törlése) parancsot, majd az OK gombbal hagyja jóvá a műveletet, válassza ki a "Clear all cookie data" (sütik törlése) parancsot, majd az Ok gombbal hagyja jóvá. Nyissa meg újra az alapértelmezett képernyőt (Homescreen). Kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a készüléket.

Google Chrome böngésző: a böngésző menüsorában válassza ki a Chrome menü, majd "More tools" (További eszközök) és "Clear browsing data" (Böngészési adatok törlése) parancsokat. A megjelenő párbeszédablakban jelölje be a "Cookies and other site and plug-in data" (Cookie-k, illetve webhelyek és beépülő modulok adatai) és a "Cached images and files" (Gyorsítótárban szereplő képek és fájlok). A panel felső részében kiválaszthatja, milyen időszakra visszamenőleg kívánja letörölni a sütiket. Ha minden sütit le szeretne törölni,, válassza ki a "beginning of time" (mindenkori) opciót. Ezután nyomja meg a "Clear browsing data" (Böngészési adatok törlése) gombot.

Apple iOS 8: Nyomja meg a Home gombot, majd az alapértelmezett képernyőn válassza ki a "Settings" (Beállítások) gombot. Válassza ki a listából a Safarit, és nyomja meg a "Clear History and Website Data" (Böngészési előzmények és adatok törlése) gombot. A felugró üzenetben erősítse meg szándékát a "Clear History and Data" (Előzmények és adatok törlése) válasz kiválasztásával. Nyomja meg ismét Home gombot, és indítsa újra a készüléket.

A weboldalon telepített sütik törlése vagy letiltása negatív hatással lehet az oldal bizonyos funkcióinak működésére, akár lehetetlenné is teheti azt.

12. g, Milyen típusú cookie-kat használ az oldalunk?

A cookie-k lehetnek olyan ideiglenesen használt program-kiegészítők, amelyek csak a böngészés időtartama alatt maradnak a számítógépén, vagy lehetnek állandóak, amelyek a böngésző-beállításban meghatározott ideig maradnak az eszközön. A cookie-k különfélék lehetnek, az alább következő négy csoportban bemutatjuk a különböző cookie-típusokat:

- Feltétlenül szükséges cookie-k
A feltétlenül szükséges cookie-k a weblap működéséhez, annak különböző funkcióihoz szükségesek. Ha ezeket letiltjuk, a weblap nem működik megfelelően, például elérhetetlenné válnak a honlap megszokott szolgáltatásai. Ezek a cookie-k nem tartják meg a böngészés közben begyűjtött adatokat, a használt számítógép és a weblap közötti kommunikációt könnyítik meg, adatcsomagjaik a honlapon belüli navigálást teszik egyszerűbbé vagy adatveszteséget és adatátviteli hibákat szűrnek ki.

- Funkcionális cookie-k
A funkcionális cookie-k a felhasználó által indított kommunikáció megkönnyítésére szolgálnak. Ha ezeket eltávolítjuk, a kapcsolódó szolgáltatásokat nem lehet a honlapon igénybe venni. Az adatok a weblap elhagyása után is a honlap rendelkezésére állnak, átadhatóak harmadik fél számára is, de csak a honlap szolgáltatásaival kapcsolatos célokra. Ezek a cookie-k tárolják az adott látogató nyelvi beállításait, felhasználói nevét illetve megjegyzik az internetes vásárláskor mentett kosarakat.

- Adatgyűjtő/statisztikai cookie-k
Az adatgyűjtő cookie-k a visszatérő látogatók felismerését teszik lehetővé. Ezek a cookie-k csak a felhasználó egyedi azonosítóját tartalmazzák (mindegyik cookie különböző azonosítót használ), és egyéb felhasználói adatot nem. A felhasználó által meglátogatott weboldalak, a látogatással töltött idő és az esetleges hibaüzenetek megjegyzése a feladatuk, elemzésük segít az internetes felhasználói élmény javításában. Az adatgyűjtő cookie-kat informatikai szolgáltató partnereink kezelik, azonban korlátozzuk a statisztikai célú felhasználásukat.

- Célzott reklám/közösségi oldal cookie-k
A célzott reklám cookie-k harmadik fél kezelésében álló adatcsomagok, amelyek célja, hogy relevánsabb reklámtartalmat szolgáltassanak a felhasználóknak. Megjegyzik a felkeresett oldalakat, személyes adatokat is gyűjthetnek – ez a legtöbb esetben a felhasználó IP-címét jelenti. A cookie-k által tárolt információ harmadik fél részére is kiadható.

Ezek a cookie-k a célzott internetes reklámok elhelyezésében segítenek, megjegyzik a felhasználó érdeklődési profilját, amelyre az oldalon tett látogatásakor hozzáférhető böngészési előzményekből következtetnek. A cookie-k a honlapot felkereső felhasználó beleegyezésével települnek fel az eszközre: a weblapon ilyenkor egy párbeszédpanel jelenik meg, és a felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja az ilyen típusú cookie-kat.
A honlapokon használunk ún. social plugin-okat (közösségi kapcsológombokat), melyek olyan közösségi oldalakkal kötik össze a weboldalt, mint a Facebook, Linkedin vagy a YouTube, és lehetővé teszik a tartalom azokon való megosztását.

A látogatás ideje alatt alapbeállításban le vannak tiltva a közösségi kapcsológombok (social plugin) , vagyis ilyenkor semmilyen információ nem kerülhet a közösségi oldalra az Ön kezdeményezése nélkül. Ha mégis használni szeretné ezeket a kapcsolókat, egy kattintással aktiválhatja őket. Egészen addig aktívak maradnak, amíg újra ki nem kapcsolja őket, vagy letiltja a vonatkozó cookie-kat. A jelen tájékoztatóban megtalálja a cookie-k letiltásának módját. Aktiválás után a kapcsoló (plugin) összeköti az oldalt a kívánt közösségi platformmal, és megosztható lesz a tartalma. Ezt követően a közösségi oldalról direkt adatátvitellel létrejön az összeköttetés.

A plugin aktiválásával az adott közösségi oldal adatokat gyűjthet a honlapról, függetlenül attól, hogy ténylegesen használja-e az oldalon lévő közösségi gombot (plugin) vagy sem. Ha be van jelentkezve a közösségi oldalra, a közösség oldal megjegyzi az Ön látogatását. Egyéb oldalak felkeresése azonban nem lesz nyomon követhető a közösségi oldalon egészen addig, míg az adott oldalon nem aktív a közösségi oldalhoz tartozó kapcsológomb (plugin). Ha Ön tagja egy közösségi oldalnak, de nem szeretné, hogy az oldal adatokat gyűjtsön a weblap felkeresésével kapcsolatban, a kapcsológomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie a közösségi oldalról.
Fontos tudni, hogy nekünk nincs befolyásunk vagy döntési lehetőségünk a közösségi oldal által, az aktív kapcsológombok (plugin) közvetítésével összegyűjtött adatok mennyiségével és természetével kapcsolatban. Személyes adatainak védelmében, illetve az átvitt adatok mennyiségéről és minőségéről, az adatátvitel céljáról és az adatkezelésről történő tájékozódás érdekében, kérjük, hogy olvassa el a közösségi oldal adatkezelési tájékoztatóját.
Vállalatunk weboldalai a következő közösségi oldalak kapcsolóit (plugin) használják:

facebook.com, kezeli: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). A https://developers.facebook.com/docs/pluginsoldalon megtalálja a Facebook kapcsolók (plugin) listáját és leírását. A Facebook személyes adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit a http://www.facebook.com/policy.phpoldalon találja meg. A Facebook-kapcsoló (plugin) letiltására a böngészőjébe beépülő modult is telepíthet, pl. a “Facebook Blocker” elnevezésűt.

Youtube, kezeli a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A YouTube személyes adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit a https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelinesoldalon érheti el.

Twitter bejegyzések, kezeli a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA. A fejlesztőkre vonatkozó eljárási szabályzat a következő oldalon érthető el:https://dev.twitter.com/overview/terms/agreement-and-policyTovábbi információért látogasson el ide:https://twitter.com/privacy

Google +, kezeli a Google Inc., székhelye a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információért látogasson el a következő oldalra:https://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/

13. Linkek más weboldalakhoz
A weboldalon bizonyos részein hivatkozások lehetnek más szolgáltatókhoz/felekhez az Eladó hatáskörén belül vagy kívül. Ha a Regisztrált Felhasználó elhagyja a weboldalt, tanácsos figyelmesen átolvasni minden egyes weboldal szabályzatát, amely személyes adatokat gyűjt. Az Eladó nem kezeli az ezeken az oldalakon lévő információkat és a személyes adatokra vonatkozó szabályokat más oldalakon és nem felelős semmilyen tartalomért, termékért vagy szolgáltatásért, amit kínálnak. Az Eladó nem vállal felelősséget az adatvédelmi megoldásokról ilyen harmadik fél által irányított weboldalakon és a használatukat a Regisztrált Felhasználó saját felelősségre teszi.

14. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció
törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

DPD Hungária Kft.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: futárpostai szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
E-mail: dpd@dpd.hu
Telefonszám: +36 1 501 6200
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szerződött futárpostai szolgáltatást igénybevevőkkel (ügyfelekkel) való kapcsolattartás, az érintettek azonosítása, a szolgáltatás teljesítése a szolgáltatást nyújtó adatkezelő szerződéses partnerei (alvállalkozói) közreműködésével, szolgáltatásaik igénybe-vételével. A kezelt adatok magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím; szállítási adatok (különösen címzett adatai – név, kézbesítési cím, telefonszám); a szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.).
 
Az érintettek köre: A weboldalon házhoz szállítással rendelő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Futárpostai szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény.

24H Paracel Zrt.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: futárpostai szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
24H Paracel Zrt.

1106 Budapest, Fehér út 10.
E-mail: 24hfutar@24hfutar.hu
Telefonszám: +36 20 224 2424

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szerződött futárpostai szolgáltatást igénybevevőkkel (ügyfelekkel) való kapcsolattartás, az érintettek azonosítása, a szolgáltatás teljesítése a szolgáltatást nyújtó adatkezelő szerződéses partnerei (alvállalkozói) közreműködésével, szolgáltatásaik igénybe-vételével. A kezelt adatok magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím; szállítási adatok (különösen címzett adatai – név, kézbesítési cím, telefonszám); a szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.).

Az érintettek köre: A weboldalon házhoz szállítással rendelő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Futárpostai szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: futárpostai szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
+36 1 802 0265
info@gls-hungary.com 
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szerződött futárpostai szolgáltatást igénybevevőkkel (ügyfelekkel) való kapcsolattartás, az érintettek azonosítása, a szolgáltatás teljesítése a szolgáltatást nyújtó adatkezelő szerződéses partnerei (alvállalkozói) közreműködésével, szolgáltatásaik igénybe-vételével. A kezelt adatok magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím; szállítási adatok (különösen címzett adatai – név, kézbesítési cím, telefonszám); a szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.).
 
Az érintettek köre: A weboldalon házhoz szállítással rendelő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Futárpostai szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény.
 

Magyar Posta Zrt.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: futárpostai szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36-1-333-7777

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szerződött futárpostai szolgáltatást igénybevevőkkel (ügyfelekkel) való kapcsolattartás, az érintettek azonosítása, a szolgáltatás teljesítése a szolgáltatást nyújtó adatkezelő szerződéses partnerei (alvállalkozói) közreműködésével, szolgáltatásaik igénybe-vételével. A kezelt adatok magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím; szállítási adatok (különösen címzett adatai – név, kézbesítési cím, telefonszám); a szállítandó küldemény adatai (küldemény mérete, súlya, értéke, tartalma, stb.).

Az érintettek köre: A weboldalon házhoz szállítással rendelő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Futárpostai szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény.

AppSol Informatikai Zrt.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: elektronikus számlakibocsátás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
1122 Budapest, Goldmark Károly u 35.
E-mail: info@e-szamla.hu
Telefonszám: +36-30-355-9292

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: elektronikusan kiállított számlák kiküldése, tárolása.

A kezelt adatok: számlázási adatok (név, cím, adószám) e-mail cím

Az érintettek köre: a megrendelést leadó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: elektronikusan kiállított számlák kiküldése, tárolása 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény.15. Jogorvoslat
A felhasználó, esetleges jogsértés esetén az adatkezelővel szemben panasszal, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75596/2014.